Swojemu Obywatelowi

     Pani podporucznik       Kazimiera Dobrzyniewicz

  Ksiądz Kanonik    Jerzy Miernik

 

 

 

Pani podporucznik       Kazimiera Dobrzyniewicz
Emerytka wieloletni zasłużony pracownik „Domu Książki”, Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szczekocinach. Za pracę zawodową uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami.
W latach 1943 –1944 Żołnierz Polski Podziemnej o pseudonimie Kaśka. Za działalność konspiracyjną uhonorowana wieloma odznaczeniami wojskowymi i w roku 2006 mianowana na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Aktywny członek Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych. Współorganizator i długoletni prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Były członek Związku Harcerstwa Polskiego. Chętnie uczestniczy w spotkaniach z harcerzami i młodzieżą przekazując szczytne ideały harcerskie i patriotyczne. Osoba posiadająca dużą wiedzę o Szczekocinach i ich mieszkańcach. Aktywnie uczestniczy w budowaniu pomostów między narodami, kulturami, religiami, pełna tolerancji i poszanowania praw innych społeczności.
Jest osobą pogodną, gościnną, wrażliwą na krzywdę ludzi, spiesząca z ochotną pomocą. Pani Kazimiera jest powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej. Może być przykładem cnót obywatelskich.

Ksiądz Kanonik    Jerzy Miernik

Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Szczekocinach, gorliwy kapłan i dobry gospodarz. Przez 25 lat pełni posługę duszpasterską wcześniej jako wikariusz, a od 17 lat jako proboszcz parafii przejawia troskę zarówno o sprawy duchowe wspólnoty parafialnej jak i materialne związane z pracami remontowymi zabytkowego kościoła. Od wielu lat niestrudzenie pielgrzymuje z pątnikami do Częstochowy głosząc konferencje pielgrzymkowe. Wzorowo współpracuje z grupami parafialnymi działającymi w parafii: chór, krąg biblijny, scholle, Caritas, ministranci. Cechy takie jak życzliwość, dobroć pozytywnie wpływają na współpracę z księżmi, wikariuszami i Zakonem Sióstr Zmartwychwstanek.

Jest otwarty na różne przedsięwzięcia społeczności lokalnej, w których czynnie uczestniczy ( jubileusze, uroczystości). Osoba dużego zaufania społecznego, powszechnie szanowana, żywo interesująca się problemami lokalnej społeczności i aktywnie uczestnicząca w ich rozwiązywaniu.

The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.

 

komentarz: brak